Hva kan du gjøre for at biene skal trives i hagen din?

Hva kan du gjøre for at biene skal trives i hagen din?


Biene er viktige for det biologiske mangfoldet, og de bidrar faktisk til å pollenisere 80 % av alle blomstrende planter. Inkludert frukt og grønnsaker.

Likevel forsvinner biekoloniene i stor hastighet. FN publiserte en rapport i mai 2019 som plasserte biene på listen over utrydningstruede arter.
Hva er årsaken til at de forsvinner? Global oppvarming, parasitter, matmangel og mangel på naturlige leveområder forstyrrer økosystemet.
Det er derfor på høy tid å hjelpe disse flinke arbeiderne for å oppretteholde det biologiske mangfoldet. Hvis du ikke vet hvor du skal begynne, finner du tre ideer til hvordan du skal få biene tilbake til hagen din her!

Så planter med nektar

Disse plantene er nektarbærere. Nektaren som biene samler, er verdifull og livsviktig for dem.
...