Behandling av personopplysninger

Foreningen Pink Lady® Europe har opprettet denne siden for å informere deg om følgende:

 • forpliktelser når det gjelder beskyttelse av personopplysninger.
 • dine rettigheter og vilkår når det gjelder personopplysninger.

Hvem er vi?

Behandlingsansvarlig er foreningen Pink Lady® Europe representert ved sin daglige leder Thierry Mellenotte.

Har du spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysningene dine? Ønsker du å benytte deg av rettighetene dine? Kontakt oss:

Hvis du trenger hjelp eller informasjon, kan du sende oss en e-post på contact@pinkladyeurope.com.

Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysningene i tilknytning til klubben gjøres i samsvar med bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR) nr. 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet av 27. april 2016 og i tråd med den franske databeskyttelsesloven nr. 78-17 av 6. januar 1978 (siste utgave).

Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke.

Formålet med denne behandlingen er:

 • bruk av klubben og leveranse av premiene.
 • kommunikasjon og formidling av nyheter og gode tilbud fra Pink Lady® Europe.

Informasjonen din blir:

 • utelukkende kommunisert til kommunikasjonsavdelingen i Pink Lady® Europe og underleverandørene Wonderful Agency og Ovéa, som behandler dataene på vegne av Pink Lady® Europe.
 • oppbevart så lenge du benytter deg av klubben (brukerkonto). Hvis du sletter kontoen din, blir informasjonen slettet eller anonymisert og kun brukt til statistiske formål.

Dataene dine blir ikke:

 • solgt eller brukt til andre formål enn det som er nevnt ovenfor.
 • overført til andre EU-land eller andre internasjonale organisasjoner.

Den registrertes rettigheter

GDPR (Personvernloven) gir deg flere rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine. Du kan sende en epost (med et ID-bevis) til contact@pinkladyeurope.com, for å benytte deg av følgende rettigheter:

 • få tilgang til personopplysningene som er gjenstand for behandling (artikkel 15 i GDPR),
 • trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten å sette spørsmålstegn ved behandlingen som er gjennomført så langt (artikkel 7 i GDPR),
 • få innsyn i unøyaktige data eller oppdatere ufullstendige data hos fra den behandlingsansvarlige (artikkel 16 i GDPR),
 • be om at personopplysningene dine blir slettet (artikkel 17 i GDPR),
 • begrense bruken av personopplysningene dine for å stoppe all behandling eller oppnå delvis behandling av personopplysningene dine, med unntak av oppbevaring i tråd med artikkel 18 i GDPR),
 • dbe om at informasjonen din overføres (artikkel 20 i GDPR),
 • motsette deg behandling av informasjon med bakgrunn i en spesiell situasjon som gjelder for deg, rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine, også inkludert profilering (artikkel 21 i GDPR),
 • sende en klage til CNIL [det franske datatilsynet] (artikkel 13 i GDPR).

Beskyttelse av dataene dine

Pink Lady® Europe skal iverksette tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til personopplysningene, for å hindre at de blir endret, skadet eller gjort tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Foreningen sørger for et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen forbundet med databehandlingen og typen opplysninger som beskyttes.

Husk at det er ditt ansvar å sikre konfidensialiteten til passordet ditt. Ikke del denne informasjonen med noen. Hvis du deler datamaskin med andre, må du huske å logge av før du forlater nettsidene.